حدود ۱۵۰ سال پيش قواي روسيه تزاري به لحاظ اشراف سياسي و اجتماعي بر شهر تبريز که آن زمان پايتخت و مقر وليعهد بوده و به صرف حفظ منافع مادي خود، يک واحد آتش‌نشاني در اين شهر ايجاد مي‌نمايد. اين واحد را مي‌توان اولين واحد آتش‌نشاني در ايران ناميد و لوازم و تجهيزاتي نيز از آن باقي‌مانده است که در موزه آتش‌نشاني تهران نگهداري مي‌شود. از سوي ديگر انگليسي‌ها نيز که در اواخر دوران قاجار، جنوب ايران و خصوصا مناطق نفت‌خيز را در سيطره خود داشتند، مقارن همان زمان داراي امکانات اطفاي حريق در آن مناطق بودند.

شايد تاسيس دومين واحد آتش‌نشاني با توجه به نياز پالايشگاه نفت در مسجد سليمان يا آبادان باشد. در تهران نيز اولين واحد آتش‌نشاني در سال ۱۳۰۳ شمسي در گاراژي به نام حسني در سه‌راه امين‏حضور توسط يک ژنرال روسي با چند دستگاه اتومبيل با مارک (ان-آ-گ) و با ۱۵ نفر پرسنل از درجه‌داران نظامي شروع به کار نمود و در سال ۱۳۰۷ با پيگيري تيمسار کريم آقا بوذرجمهري که گويا سرپرست بلديه بوده، قبرستان قديمي موجود در ميدان حسن آباد (ايستگاه آتش‌نشاني فعلي) تبديل به اداره ماشين‌هاي آب‌پاش شد که تجهيزات آن همان چهار دستگاه اتومبيل و پرسنل مربوطه بوده و فلسفه احياي آن صرفا آب‌پاشي معابر، خيابان‌ها و آبياري درختان شهر و گاهي نيز شرکت در حريق‌هايي که آن زمان به وقوع مي‌پيوسته بوده است.

بعدها نام اطفائيه به اين واحد اطلاق گرديد و بدين منظور از متخصصان آلماني و روسي دعوت شد، که در اين رابطه شخصي به نام موسيو وال رول آلماني با تعليمات و تجهيزات مختصري به اداره اطفائيه سر و صورتي داد که موجب شد توجه مسوولان شهرداري به اين مهم جلب گردد. بروز حريق‌هاي بزرگ و متعدد که زاييده توسعه شهر تهران و صنعتي شدن اقتصاد بود با تهيه تجهيزات مبارزه با حريق و آموزش پرسنل حرفه‌اي، شرايطي را ايجاب نمود که دومين ايستگاه آتش‌نشاني در شميرانات تاسيس و تا سال ۱۳۲۶ شمسي همين دو ايستگاه فعاليت داشتند و طبعا جوابگوي نيازهاي شهر نبودند و لذا طرح ايجاد سه ايستگاه ديگر آتش‌نشاني در دروازه دولاب و جنوب ميدان مولوي و همچنين در چهارراه عباسي ريخته شد که با تلاش روساي وقت آتش‌نشاني پس از دو سال اين ايستگاه‌ها در سرويس آتش‌نشاني شهري قرار گرفتند، ليکن گسترش روزافزون و بي‌رويه شهر تهران و مرکزيت دادن ادارات و صنايع، احداث ساختمان‌هاي بدون رعايت اصول شهر‌سازي و … وظايف سنگيني از قبيل نجات مردم از زير آوار تا رسيدگي به زلزله‌زدگان بر عهده سازمان آتش‌نشاني قرار گرفت. تا اينکه واحدي با عنوان گروه «امداد و نجات» در سال ۱۳۴۰ در ايستگاه حسن آباد داير شد تا در کنار واحد اطفاي حريق کار آن صرفا نجات و امداد باشد.

ناگفته نماند که در سال ۱۳۳۰ که لزوم آموزش‌هاي فني، حرفه‌اي متناسب با علم آتش‌نشاني احساس شد، عده‌اي جهت گذراندن آموزش حرفه‌اي به کشورهاي خارج اعزام شدند و پس از مراجعت امور تدريس آتش‌نشانان را بر عهده گرفتند. در سال ۱۳۵۰ تعداد ايستگاه‌ها به هفت مورد رسيد و در سال ۱۳۵۳ سه ايستگاه ديگر نيز ساخته شد. در سال ۱۳۵۵ تعداد ايستگاه‌ها به ۱۳ ايستگاه حريق و نجات و سه ايستگاه ديگر نيز در سال ۱۳۵۶ اضافه شد؛ مجموعا ۱۶ايستگاه که در آنها سه ايستگاه نجات نيز وجود داشت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي در طول ۱۰ سال تا پايان ۱۳۶۸ مجموعه ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني به ۲۶ايستگاه حريق و هفت ايستگاه امداد و نجات رسيد.