وظایف سازمان:

بر اساس ماده دو اساسنامه سازمان آتش نشاني، وظايف اين سازمان به شرح زير اعلام گرديد:

1- نجات جان انسان ها، مهار و اطفاء حريق و حفاظت از ثروت هاي ملي در مقابل آتش سوزي و عوارض و سوانح ناشي از آن

2- برنامه ريزي و تعيين خط مشي در امور مربوط به آتش نشاني و خدمات ايمني

3- آموزش هاي لازم در امور آتش نشاني و خدمات ايمني در سطوح مختلف سازمان براي کارکنان و افراد خارج از سازمان طي برنامه هاي زمان بندي شده

4- ايجاد و توسعه ايستگاه هاي مورد نياز و بهره برداري از آنها

5- نظارت بر عمليات موسسات و شرکت هاي دولتي و خصوصي سرويس دهنده امور آتش نشاني و خدمات ايمني

6- انجام ترتيبات لازم جهت مقابله و تمهيدات لازم جهت کاهش آثار سوء ناشي از حوادث و سوانح طبيعي و غير طبيعي

7- نظارت و کنترل بر تحقق شرايط ايمني ساختمان ها و استانداردهاي تجهيزاتي ساختمان ها در مقابل سوانح گوناگون (زلزله، آتش سوزي، برق گرفتگي، سيل، بمباران هاي شيميايي و اتمي و ...)

وظايف گروه عملياتي اطفاء حريق :

شرکت در حوادث:

- اطفاء انواع آتش سوزيها شامل : منازل مسکوني ، اماکن تجاري ، توليدي ، صنعتي ، عمومي ، آموزشي ، اداري ، خودرو، مناطق جنگلي و ...

- حوادث انفجار ناشي از انواع گازها اعم از گاز شهري و مايع و گازهاي قابل انفجار و مخازن تحت فشار و...

وظايف گروه عملياتي امداد و نجات :

شرکت در حوادث:

- مسموميت و خفگي ناشي از نشتي گاز

- حوادث مربوط به آسانسور (گيرکردن کابين ، محبوس شدن و ...)

- سقوط افراد به داخل چاه و ريزش ديواره چاه

- گيرکردن افراد در ارتفاع

- گيرکردن اعضاي بدن در اشياء مختلف مانند چرخ گوشت و ...

- ريزش آوار

- حوادث برق گرفتگي

- گير کردن انگشت در داخل انگشتر يا حلقه هاي فلزي

- ورود جانوران وحشي و موذي(مار ، عقرب و ...) به داخل محل زندگي افراد

- حوادث شديد خودرويي و محبوس شدن افراد در داخل خودرو

- غرق شدن افراد در استخرها ، حوضچه ها ، آببندانها، سدها و ...

و هرگونه حادثه اي که جان و مال افراد را تهديد مي نمايد .